Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Danmarks Private Skolers rådgivning i opstartsfasen

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det er et stort arbejde at starte en privatskole og der er mange regler, tidsfrister og procedurer at holde rede på.

  På siden her finder du et overblik over nyttige informationer og regler i forbindelse med opstart af ny privatskole.  

  Rådgivning til skoler i opstartsfasen

  Danmarks Private Skoler yder rådgivning til initiativtagerne til nye skoler og du er meget velkomme til at kontakt os hvis du har spørgsmål.

  Danmarks Private Skoler er en skoleorganisation med 170 skoler. Vi varetager medlemsskolernes interesser overfor regering, folketing og andre statslige og kommunale myndigheder samt faglige organisationer.

  De frie og private grundskoler er selvejende institutioner, og Danmarks Private Skoler opgave er at støtte og rådgive skolernes administration, ledelser og bestyrelser i deres daglige arbejde.

  Danmarks Private Skolers sekretariat giver professionel rådgivning i faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske anliggender for at hjælpe medlemsskolerne til at skabe optimale rammer for eleverne og deres forældre.

  Optagelse i Danmarks Private Skoler

  Skolen skal søge optagelse i Danmarks Private Skoler.

  Skolen bliver først afkrævet kontingent, når skolen er opstartet.

  Optagelse sker ved at sende et brev evt. elektronisk til Danmarks Private Skoler bestyrelse med en anmodning om optagelse underskrevet af bestyrelsesformanden eller initiativtagerne.

  Brev kan sendes elektronisk til Søren Lodahl på  

  Brevet kan ellers sendes til Danmarks Private Skoler, Ny Kongensgade 15 3. sal, 1472 København K, Att. Søren Lodahl.

  Søren T. Lodahl

  Søren T. Lodahl

  Sekretariatschef

  3330 7929
  2961 7520

  Send sikker mail til Søren. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Skolen som organisation
  • Vedtægter
  • Opstart af nye skoler
  • Forældre- og elevsager

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Kontakt

  Danmarks Private Skoler
     grundskoler og gymnasier
  Ny Kongensgade 15, 3 sal
  1472 København

  Tlf. 3330 7930
  E: