Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Den Digitale Prøvevagt

  5. marts 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Denne nyhed er opdateret 07.03.19

  Den Digitale Prøvevagt er et program, der skal indlæses på de gymnasiale elevers IT-udstyr i forbindelse med eksamen for at kontrollere for eventuelt snyd. Systemet testes i denne uge.

  Foreningen er ved møde i ministeriets IT-styrelse (STIL) blevet orienteret om seneste nyt vedr. ”Den Digitale Prøvevagt”.

  Styrelsen arbejder på at få løst tekniske udfordringer, så programmet virker inden terminsprøver og eksamen samt på at få løst udfordringer omkring  persondata og IT-sikkerhed.

  Der blev den 19. december 2018 afholdt pilottest på to institutioner. Ministeriet har taget hånd om de tekniske udfordringer, der viste sig ved denne test. Torsdag den 8. marts 2019 afholdes generalprøve på skolerne, hvor 50.000 elever skal bruge systemet for første gang. Ministeriet udsendte den 1. marts et nyhedsbrev til alle skolerne med blandt andet en teknisk orientering om generalprøven.

  Ministeriet har fået mange henvendelser vedrørende systemets sikkerhed, lagring af oplysningerne, hvornår data slettes igen etc.

  Bl.a. elevorganisationerne har udtrykt  bekymring for systemet og dets sikkerhed. På den baggrund har ministeriet afholdt møde med elevorganisationerne. Elevorganisationernes holdning til Den Digitale Prøvevagt kan læses på deres Facebookside, hvor der også gives en række interessante spørgsmål – svar. Læs mere her

  Ministeriet har garanteret, at selve afviklingen af eksamen altid vil have første prioritet, hvilket betyder, at Den Digitale Prøvevagt kobles fra, såfremt der i en eksamenssituation opstår problemer.

  Find flere oplysninger om Den Digitale Prøvevagt på hos STIL eller kontakt foreningens sekretariat. 

   

  (!) Seneste nyt:

  Institutionerne har d. 06.03.19 modtaget denne meddelelse fra Undervisningsministeriet. Den præciserer, at det formelt set ikke er et krav, at eleverne aktiverer Den Digitale Prøvevagt før til sommereksamen 2019. Skulle der være nogle elever, der ikke ønsker at være med i generalprøven, er der mulighed for, at den prøveansvarlige lader dem undlade at aktivere Den Digitale Prøvevagt.

  Undervisningsministeriet
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Nyt om eksamen hhx/htx/eux og stx/hf
  ___________________________________________________

  Til institutionens leder og eksamensplanlæggere 

  Vi får i øjeblikket mange henvendelser fra institutioner om generalprøven i morgen og Den Digitale Prøvevagt. Vi vil med denne mail tydeliggøre baggrunden i forbindelse med generalprøven og Den Digitale Prøvevagt.
   
  Fra sommereksamen vil det være obligatorisk at benytte Den Digitale Prøvevagt ved skriftlige prøver. Det er derfor vigtigt både for skolerne, eleverne og for Undervisningsministeriet at få afprøvet systemet, før de rigtige prøver i maj/juni. Det er derfor, vi laver en generalprøve på torsdag. Undervisningsministeriet står naturligvis inde for sikkerheden i programmet.
   
  Formelt set er det ikke et krav, at eleverne aktiverer Den Digitale Prøvevagt før til sommereksamen 2019. Skulle der være nogle elever, der ikke ønsker at være med i generalprøven i morgen, er der mulighed for, at den prøveansvarlige lader dem undlade at aktivere Den Digitale Prøvevagt.
   
  Bemærk venligst, at vi har opdateret spørgsmål-svar, og at vi fortsat vi gøre det, såfremt der opstår yderligere spørgsmål. Yderligere oplysninger om Den Digitale Prøvevagt findes på denne side. https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190312-den-digitale-proevevagt-bliver-ikke-et-krav-til-sommer


  Venlig hilsen
  Rune Kjærsgaard Jørgensen
  _______________________________________________

  Enhedsleder Rune Kjærsgaard Jørgensen
  Undervisningsministeriet
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Frederiksholms Kanal 26
  1220 København K

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)