Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK18: Der er indgået forlig

  29. april 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område i forbindelse med OK 2018 er nu alle afsluttet med forlig. Det gælder overenskomstområderne på statens, kommunernes og regionernes område.

  Der er for alle overenskomsterne tale om 3-årige overenskomster.

  De indgåede overenskomster vil blive sendt til afstemning i den enkelte faglige organisation efter den enkelte organisations regler.

  Detaljerne i overenskomstforligene er pt. ikke offentliggjort.

  Det er dog givet, at lærernes arbejdstid ikke ændres i denne omgang. Der nedsættes en kommission på det kommunale område med beføjelser skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten.

  De ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling følger den private. 

  Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag.

  Der etableres en ny kompetencefond.

  Der indføres nye fælles chefaftaler, der forenkler løn- og ansættelsesvilkårene for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner. Om og hvordan dette har indflydelse på de private skoler er endnu ukendt.

  Som nævnt er detaljerne i overenskomstforligene pt. ikke offentliggjort. Foreningen orienterer skolerne, så snart at den er bekendt med detaljerne på de enkelte skoleområder.

  Foreningen orienterer skolerne, så snart at den er bekendt med detaljerne på de enkelte skoleområder.