Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nyt testmateriale for ordblindhed

  9. november 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har offentliggjort et nyt testmateriale, som kan identificere elever i børnehaveklassen og 1. klasse med risiko for at udvikle ordblindhed.

  3-7 procent af befolkningen er ordblinde. Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

  Med det nye testmateriale, Ordblinderisikotesten, bliver det muligt at teste elever i børnehaveklassen og 1. klasse for, om de er i risiko for at udvikle ordblindhed. Hvis eleverne tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed.

  De tidlige tegn på en forhøjet risiko for at udvikle ordblindhed er velkendte. Ordblinderisikotesten udnytter dermed de kendte sammenhænge mellem udvalgte forudsætninger i børnehaveklassen og 1. klasse og senere vanskeligheder i læseudviklingen. Forudsætningerne er blandt andet bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning.

  Ministeriet fremsætter ultimo 2016 et lovforslag, der blandt indeholder forslag om at indføre et retskrav for folkeskolen på udredning af ordblindhed fra 4. klasse til elever med læsevanskeligheder og tegn på ordblindhed. Ordblinderisikotesten kan være med til at afdække, hvilke elever der bør testes for ordblindhed.

  Ordblinderisikotesten er udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Testmaterialet er afprøvet i en langtidsundersøgelse, hvor elevers læseudvikling blev fulgt over flere år. Undersøgelsen blev sat i gang med hjælp fra en forskningsbevilling fra TrygFonden og er også støttet af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Testmaterialet bygger på internationalt anerkendt forskning inden for læsning og ordblindhed. Forskningsgruppen har undervejs fået feedback og sparring fra en følgegruppe bestående af blandt andet læsekonsulenter, læsevejledere og repræsentanter fra Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

  I begyndelsen af 2015 offentliggjorde Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en national ordblindetest til at identificere elever og studerende med ordblindhed fra 3. klasse og op gennem uddannelsessystemet. Omkring et år efter lanceringen viste en analyse fra Styrelsen for It og Læring, at samtlige 98 kommuner havde taget testen til sig.

   

  Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere i børnehaveklassen og 1. klasse.

  Alle landets grundskoler får tilsendt direkte link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kan downloades.