Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Danmarks Privatskoleforening: En beskåret tilfredshed med finanslovsforslaget

  26. august 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen offentliggjorde i dag sit forslag til Finanslov 2015. Dermed kender privatskolerne også de tilskudsforhold, der kan forventes i det kommende finansår. Der skal naturligvis tages højde for Finanslovens endelige godkendelse.

  Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst siger om forslaget: "Vi er glade for at kunne konstatere, at de seneste mange års reduktion af tilskuddet er stoppet, men det er meget skuffende, at forslaget ikke tager fat på genopretningen af den økonomiske balance i forhold til folkeskolen. En koblingsprocent på 71 % er fortsat ikke rimelig.

  Umiddelbart tyder tallene på en stigning i taksterne i omegnen af 3 %. Det er positivt, men det dækker knapt inflationsstigningerne og de udgifter, skolerne har for at løfte det samlede undervisningstilbud, så det kan "stå mål med" folkeskolens samme.  

  Begejstringen er moderat fra vores side, for når vi fx sammenligner dagens udmeldte takster med dem fra 2011, hvor vores tilskud var på et rimeligt niveau, så mangler der fortsat i omegnen af 1-2 % i forhold til de daværende forhold. Nu er der gået 4 år med pris-, lønstigninger og nødvendig udvikling i skolens faglige tilbud. Alligevel er tilskuddet ikke blevet løftet.

  Danmarks Privatskoleforning vil forsat kæmpe for fair økonomiske vilkår for den frie grundskolesektor og dermed sikre forældrene en reel frihed til et skolevalg, der er afbalanceret socialt. Den frie grundskole er og skal være et tilbud, som appellerer til forældrene pga. stærke værdier og høj faglighed - og altså ikke kun til  de økonomisk set bedst stillede ".

  Foreningens skoler kan i morgen forvente at få uddybet tallene i finanslovsforslaget og konsekvenserne deraf.