Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny national ordblindetest

  2. februar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet kommer nu med en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.

  Indtil nu har der manglet en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, og dette har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet. Der har for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed, ligesom tilbuddene nogle steder har været for upræcise i forhold til den enkelte elevs ordblindevanskeligheder.

  Derfor har Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet udviklet en tværgående ordblindetest. Den nye ordblindetest skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

  Testen bygger på international anerkendt forskning på ordblindeområdet. Samtidig er den blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.

  Undervisningsministeriet afholder en række informationsmøder om den nye ordblindetest i forbindelse med lancering af testen. Som opfølgning på Ordblindetesten udvikler Undervisningsministeriet et pædagogisk vejledningsmateriale om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen. Det pædagogiske vejledningsmateriale bliver offentliggjort i begyndelsen af skoleåret 2015/2016.

  Frie grundskoler vil få mulighed for at anvende testen i forbindelse med ansøgning om it-rygsæk til ordblinde elever, hvis der på skolen er en lærer, der er uddannet læsevejleder eller har tilsvarende kompetencer.

  Det betyder, at skolerne ikke længere behøver at få testet deres elever for ordblindhed hos PPR, hvis de har kompetencer på skolen til selv at foretage udredningen.

  Skoler, der ikke har en læsevejleder eller lærere med tilsvarende kompetencer, vil fortsat skulle anvende PPR til udredning for ordblindhed.

  Skolerne kan læse mere om testen på SPSU-net, der er kvalitets- og tilsynsstyrelsens netsted for med informationer om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

  Fakta

  3-7 % af befolkningen er ordblinde.

  Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.

  Ordblindetesten er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet.

  Ordblindetesten er finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler til udviklingsprojekter.