Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvorfor drage til det store udland på studietur som leder af en fri grundskole i Danmark?

  8. maj 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening arrangerer studierejser for ledere to gange om året i foråret en kortere rejse typisk i Norden eller i Europa og i efteråret en længere studierejse til rejsemål, der er længere væk. I efteråret går turen til Sydafrika.

  Men hvorfor overhovedet drage til det store udland på studieture som leder af en fri grundskole i Danmark? En af lederne og initiativtager til Danmarks Privatskoleforenings internationale studieture Lars Peter Nitschke, skoleleder på Klostermarksskolen i Aalborg, fortæller her om det pædagogiske grundlag for turene:


   

  Inspiration og faglige udfordringer

  Baggrunden for, at vi var en del skoleledere, som i 2010 opfordrede foreningen til studietursinitiativet, var, at bl.a. jeg har oplevet stor inspiration og faglige udfordringer ved at besøge internationale privatskoler.

  Det er altid godt at se, hvordan andre skoler arbejder, men for en del større privatskoler i Danmark, finder jeg desværre, at der ofte kan være mere at hente ved at besøge privatskoler i udlandet frem for store folkeskoler i Danmark. I hvert fald når det gælder faglige og pædagogiske ambitioner for skolens generelle mål.

  Hvem ser ud til at være bedre end os, og hvad er det, de gør?

  Desuden oplevede vi meget store forandringer i de pædagogiske traditioner rundt omkring i verden; New Zealand, Canada, USA, Singapore osv., og vi valgte at tilbyde et par studieture med udgangspunkt i Pisa-undersøgelsernes resultatliste ud fra devisen: ”Hvem ser ud til at være bedre end os, og hvad er det, de gør?”

  De første ture var med forskelligt tema: Singapore i 2010 blev med fokus på en målrettet og succesfuld indsats på de naturvidenskabelige fag i grundskolen, og New York i 2011 med fokus på læreruddannelse og samarbejdet mellem Columbia University´s ”forsøgsskole”, hvor børn med svag social- og familiemæssig baggrund blev løftet af en målrettet heldagsskoleindsats.

  Udbytte på flere planer

  Tilbagemeldingerne fra deltagerne og interessen for at komme med har været særdeles positiv. Vi oplever som en sidegevinst, at en gruppe skoleledere, der i en uge med fælles reference og oplevelser af et skoleprogram og en række skolebesøg, får stort udbytte af den erfaringsudveksling og de samtaler, som finder sted, når man i en uge koncentreret har fokus på skoler og ledelse af skoler. Der er altså både et formelt og et mere uformelt udbytte af et sådant arrangement.

  Vi kan lære noget

  Kontakten til det internationale skolemiljø har gjort os opmærksom på, at der rent faktisk sker meget, som vi på mange måder kan lære noget af i Danmark generelt og navnlig på en privatskole, som løbende er udfordret af at skulle tilbyde elever og forældre det bedst mulige.

  Vi finder, at udbyttet af et sådant koncentreret uddannelsestilbud absolut kan stå mål med den tid, der bruges på det, og for så vidt angår prisen på en tur, som ligger på 15-20.000 kr. for en uge, er det væsentligt billigere end flere længere uddannelsesforløb, - f.eks. indenfor ledelse, organisation og skolekonferencer m.v., som vi løbende ser udbudt til skolernes ledelser fra uddannelsesinstitutioner og kommercielle/private udbydere.

  I drøftelse med foreningens bestyrelse, er det blevet besluttet fortsat at udbyde studieture, der også har budt på besøg på skoler i Manchester, Toronto og Hongkong, hver gang med et hovedfokus på et særligt pædagogisk tema, udover generelle besøg på mindst 4-5 skoler, besøg på og samtale med en læreruddannelsesinstitution og et forvaltningsmæssigt eller fagligt organisationsniveau. Vi har gjort den erfaring, at en solid personlig kontakt i det lokale skole/uddannelsesmiljø er nyttig for udbyttet.

  Lighed, demokrati og bred folkelig oplysning

  Når vi i 2015 har valgt Sydafrika, er det fordi skolesystemet siden apartheidstyrets ophævelse har gennemgået en systematisk og planlagt forandringsproces, som navnlig nordiske skolefolk i høj grad har bistået, bl.a. gennem Danida, Ibis og andre kontakter, for at sikre landet et skolesystem, som uddanner til lighed, demokrati og bred folkelig oplysning, frem for et system, som bekræftede den tidligere racemæssige og sociale opdeling af landet. Det er i et vist omfang lykkedes, naturligvis med mange forhindringer, men navnlig i KwaZulu Natal har der været satset meget på læreruddannelse med nordisk inspiration samt udvikling af netværk og efteruddannelse for lærere - med stor succes.

  At grundlægge et systems politiske og samfundsmæssige udvikling med en bevidst satsning og strategi har vi fundet interessant og nyttigt for danske privatskoleledelser at se nærmere på. Og vi har fået såvel danske og sydafrikanske kontakter, som har bistået i at sætte et program sammen for turen til november.

  Læs mere her om Danmarks Privatskoleforening: Erklæring om at fremme ”Frihed og folkestyre”

  Ikke turistudflugter

  Når vi så er afsted, tager vi naturligvis også deltagerne med på udflugter og oplevelser af mere kulturel og turistmæssig karakter. Det finder vi naturligt og fornuftigt, men vi er opmærksomme på, at studieturene ikke er eller skal opfattes som turistudflugter.

  Programmet rummer altid 5 dage med fuldt program - foredrag, skolebesøg og paneldebatter med lokale skolefolk -, og de eventuelle kulturelle oplevelser er lagt ind i programmet i pauser og på aftener, hvor det passer, og når der er kræfter til det efter en dags fagligt program.

  /Lars Peter Nitschke


   

   

  Læs om udbyttet af studieturen til Helsinki, Finland her